Hodový piknik v Karlovej Vsi
26. septembra 2021
17:00
Bratislava
Vodárenská záhrada
Google Map