Súkromná akcia
5. novembra 2019
17:00
Bratislava
Francúzsky inštitút

Udeľovanie Ceny Imra Weinera-Kráľa za rok 2019