Blízko (feat. Peter Bažík)

Myšlienku byť na blízku ženám a deťom v núdzi zhmotnili v spoločnom duete Janais a Peter Bažík (hudba.sk)